เปิดใช้แล้ว! สะพานข้ามห้วยหลวง ช่วยร่น 7.5 กม.เชื่อม 2 อำเภอ จ.อุดรธานี

ข่าวล่าสุด

ทช.สร้างสะพานข้ามห้วยหลวง (ดงยาง-ดอนกลอย) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี แล้วเสร็จเปิดใช้แทนสะพานเดิมที่พังแล้ว ร่นระยะทาง 7.5 กม.เชื่อมสองอำเภอ สะดวก

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหลวง (สะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ ดงยาง-ดอนกลอย) อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 61.465 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนหมู่ 4 บ้านดงยาง ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหลวง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เชื่อมระหว่างบ้านดงยาง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ กับบ้านดอนกลอย ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องใช้สะพานใกล้เคียงที่อยู่ห่างออกไป ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 7.5 กิโลเมตร

ทช.ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหลวง (สะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ ดงยาง-ดอนกลอย) โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 190 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองด้าน ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร มีทางเท้า ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business