Day: July 29, 2020

Posted in ข่าววันนี้

เครื่องหมายแห่งสัตว์ร้าย – รัดยาร์ด คิปลิง

เครื่องหมายของสัตว์ร้าย ระหว่างทวยเทพของท่านและของข้าฯ ฝ่ายไหนมีอำนาจเข้มแข็งกว่า   ท่านหรือข้าฯ ผู้ใดเล่าจักรู้ได้ – ภาษิตพื้นเมือง บางคนอ้างว่า ณ ดินแดนทางทิศตะวันออกของซูเอซ ฤทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าสิ้นพลังลง ด้วยมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ที่นั่นยอมพลีกายถวายชีวิตให้กับอำนาจของทวยเทพและหมู่มารแห่งทวีปเอเชีย และในกรณีของชาวอังกฤษซึ่งอยู่ที่นั่น พระผู้เป็นเจ้าในนามแห่งนิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด์ จะทรงพิทักษ์พวกเขา แต่อำนาจนั้นจะสำแดงฤทธิ์ได้เพียงบางโอกาสและจะแปรเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปตามเหตุอันควร ทฤษฎีข้างต้นนี้อธิบายให้เห็นบางส่วนของเรื่องน่ากลัวที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของวิถีชีวิตในประเทศอินเดีย ทฤษฎีนี้อาจจะถูกขยายความเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผมต่อไป เพื่อนของผมคนหนึ่งชื่อสตริคแลนด์สังกัดอยู่กรมตำรวจ เขารู้เรื่องราวของชนพื้นเมืองอินเดียมากเท่าที่คนคนหนึ่งจะรู้ได้ เขาสามารถเป็นพยานยืนยันข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ ส่วนคุณหมอดูมอยซ์ของเราก็ได้เห็นสิ่งที่ผมกับสตริคแลนด์เห็นเช่นกัน แต่ข้อวินิจฉัยที่เขาสรุปได้จากสิ่งที่ปรากฏแก่สายตานั้นผิดเพี้ยนทั้งหมด…

Continue Reading